Wydział Informatyki PB

Rozkłady zajęć studentów i nauczycieli

Studia podyplomowe

Liczby w nawiasach określają datę aktualizacji rozkładu

Terminarz zjazdów

  1. 17-18.02.2018
  2. 03-04.03.2018
  3. 10-11.03.2018
  4. 17-18.03.2018
  5. 14-15.04.2018
  6. 21-22.04.2018
  7. 12-13.05.2018
  8. 26-27.05.2018
  9. 09-10.06.2018
  10. 23-24.06.2018