Wydział Informatyki PB

Rozkłady zajęć studentów i nauczycieli

Rozkład zajęć nauczyciela

Rozkład zajęć nauczyciela pozwala na szybkie sprawdzenie rozkładu zajęć nauczyciela Wydziału Informatyki. Wykaz zawiera wyłącznie nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w bieżącym semestrze

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zajęć prowadzonych przez nauczyciela należy ustawić kursor myszki nad wybranym polem na rozkładzie.

Wprowadzenie do słuchania muzyki poważnej (W) grupa 1<br>sala WA-23C-1<br>stac. I st., kier. inf. i ekon., sem. 6 Rozproszone systemy internetowe (W) grupa 1<br>sala WA-23C-2<br>stac. II st., kier. informatyka, sem. 1 Wprowadzenie do muzyki współczesnej (W) grupa 1<br>sala WA-12B<br>stac. II st., kier. informatyka, sem. 1 Rozproszone systemy internetowe (Ps) grupa 1<br>sala 233<br>stac. II st., kier. informatyka, sem. 1 Rozproszone systemy internetowe (Ps) grupa 2<br>sala 233<br>stac. II st., kier. informatyka, sem. 1 Rozproszone systemy internetowe (Ps) grupa 3<br>sala 224<br>stac. II st., kier. informatyka, sem. 1 Rozproszone systemy internetowe (Ps) grupa 4<br>sala 224<br>stac. II st., kier. informatyka, sem. 1 Rozproszone systemy internetowe (Ps) grupa 5<br>sala 233<br>stac. II st., kier. informatyka, sem. 1 Inteligentne aplikacje internetowe (W) grupa 1<br>sala WA-23C-2<br>stac. II st., kier. informatyka, sem. 3, int. techn. int. Inteligentne aplikacje internetowe (Ps) grupa 1<br>sala 040 (co 2 zaj. od 1)<br>stac. II st., kier. informatyka, sem. 3, int. techn. int. Inteligentne aplikacje internetowe (Ps) grupa 2<br>sala 040 (co 2 zaj. od 2)<br>stac. II st., kier. informatyka, sem. 3, int. techn. int. Rozproszone systemy internetowe (W) grupa 1<br>sala 233<br>niest. II st., kier. informatyka, sem. 1 Rozproszone systemy internetowe (Ps) grupa 1<br>sala 233<br>niest. II st., kier. informatyka, sem. 1 Konsultacje: 18C Konsultacje: 18C Konsultacje: 18C

Tygodniowy rozkład zajęć nauczyciela
dr inż. Jacek Grekow

Rozkład zajęć nauczyciela: dr inż. Jacek Grekow

Terminy konsultacji zaznaczono kolorem  zielonym , inne zajęcia kolorem  niebieskim 

Szczegółowy rozkład zajęć

poniedziałek

8:15-10:00: Inteligentne aplikacje internetowe (W) grupa 1, sala WA-23C-2, stac. II st., kier. informatyka, sem. 3, int. techn. int.
10:15-12:00: Inteligentne aplikacje internetowe (Ps) grupa 2, sala 040 (co 2 zaj. od 2), stac. II st., kier. informatyka, sem. 3, int. techn. int.
10:15-12:00: Inteligentne aplikacje internetowe (Ps) grupa 1, sala 040 (co 2 zaj. od 1), stac. II st., kier. informatyka, sem. 3, int. techn. int.
12:15-14:00: Konsultacje: 18C
14:15-15:50: Wprowadzenie do słuchania muzyki poważnej (W) grupa 1, sala WA-23C-1, stac. I st., kier. inf. i ekon., sem. 6
16:00-17:35: Rozproszone systemy internetowe (Ps) grupa 1, sala 233, stac. II st., kier. informatyka, sem. 1
17:40-19:15: Wprowadzenie do muzyki współczesnej (W) grupa 1, sala WA-12B, stac. II st., kier. informatyka, sem. 1
19:20-20:55: Rozproszone systemy internetowe (Ps) grupa 2, sala 233, stac. II st., kier. informatyka, sem. 1

wtorek

10:15-12:00: Rozproszone systemy internetowe (Ps) grupa 3, sala 224, stac. II st., kier. informatyka, sem. 1
12:15-14:00: Rozproszone systemy internetowe (Ps) grupa 4, sala 224, stac. II st., kier. informatyka, sem. 1
14:15-15:50: Konsultacje: 18C
16:00-17:35: Rozproszone systemy internetowe (W) grupa 1, sala WA-23C-2, stac. II st., kier. informatyka, sem. 1
17:40-19:15: Rozproszone systemy internetowe (Ps) grupa 5, sala 233, stac. II st., kier. informatyka, sem. 1

niedziela

14:20-15:55: Rozproszone systemy internetowe (W) grupa 1, sala 233, niest. II st., kier. informatyka, sem. 1
16:00-17:35: Rozproszone systemy internetowe (Ps) grupa 1, sala 233, niest. II st., kier. informatyka, sem. 1
17:40-19:15: Konsultacje: 18C