Wydział Informatyki PB

Rozkłady zajęć studentów i nauczycieli

Rozkład zajęć nauczyciela

Rozkład zajęć nauczyciela pozwala na szybkie sprawdzenie rozkładu zajęć nauczyciela Wydziału Informatyki. Wykaz zawiera wyłącznie nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w bieżącym semestrze

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zajęć prowadzonych przez nauczyciela należy ustawić kursor myszki nad wybranym polem na rozkładzie.

Tygodniowy rozkład zajęć nauczyciela
dr hab. inż. Marek Parfieniuk

Rozkład zajęć nauczyciela: dr hab. inż. Marek Parfieniuk

Terminy konsultacji zaznaczono kolorem zielonym

Szczegółowy rozkład zajęć

czwartek

12:15-15:00: Pracownia projektowa - projekt zespołowy (P) grupa 2, sala 101, stac. I st., kier. mat. stosow., sem. 6
15:05-17:35: Pracownia projektowa - projekt zespołowy (P) grupa 1, sala 218, stac. I st., kier. mat. stosow., sem. 6
17:40-19:15: Konsultacje: p. 8c

sobota

16:00-17:35: Wybrane zagadnienia teleinformatyki (W) grupa 1, sala WA-12B, niest. II st., kier. informatyka, sem. 1
17:40-19:15: Wybrane zagadnienia teleinformatyki (Ps) grupa 1, sala 15B-1 + 15B-2, niest. II st., kier. informatyka, sem. 1
19:20-20:55: Konsultacje: p. 8c